O konferenci

V letošním roce si připomínáme 25. výročí zápisu Historického centra Prahy
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. To je skvělý důvod slavit, ohlédnout se zpět, ale zejména dívat se do budoucnosti. Domníváme se, že teď je ta správná chvíle. Stávající dynamika rozvoje české společnosti a národního hospodářství přirozeně vytváří obrovský tlak
na změnu struktury měst a mění jejich každodenní život. Řízení a plánování měst tyto dramatické změny velmi často není schopno včas zohlednit, velmi složitá situace je zejména v turisticky exponovaném historickém jádru Prahy, ale s podobnými výzvami se vyrovnávají i další historická města u nás
i v zahraničí. Jako účelné se proto jeví vytvořit platformu, na které by mohli všichni zainteresovaní diskutovat domácí i zahraniční zkušenosti a nové trendy včetně toho, jak na ně reagovat. Toto výročí je vítaným impulsem, pojďme jej společně využít a zahájit tuto potřebnou diskusi!

Široké spektrum zainteresovaných institucí se bezesporu projevuje ve skladbě programu připravované konference,
v rámci něhož budou diskutovány jak otázky památkové ochrany historických částí měst, tak možné cesty k oživení veřejného prostoru.

Praha světová 2017

Kdy? konference se koná 6. – 7. 12. 2017

Kde? v Nové budově Národního muzea,
tedy v budově bývalého Federálního shromáždění ČSFR

Kdo? konferenci pořádá hlavní město Praha, odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy, ve spolupráci se Sdružením Nového Města pražského, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Českým vysokým učením technickým v Praze a Národním muzeem.

Záštitu nad konferencí převzali:
primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová, ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, rektor ČVUT Petr Konvalinka, ministr kultury Daniel Herman a ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Organizačním zajištěním je pověřena společnost Blue Events.

Komu je konference určena

Konference je založena na myšlence, že bez historie není budoucnost.
K účasti na konferenci jsou proto zváni jak zástupci odborné veřejnosti a státní správy v oblasti památkové péče, tak lidé, kteří se podílejí na chodu a vytváření budoucnosti Prahy a dalších významných historických měst.

Předpokládáme, že jednotlivých částí konference se zúčastní celkem tři sta účastníků. Vložné na konferenci je symbolické a umožňuje širokou účast zástupců veřejného sektoru, lokálních podnikatelů a občanských iniciativ.
K účasti jsou dále zváni investoři, experti z různých oblastí podporujících rozvoj měst a v neposlední řadě média.